Privacy Verklaring

Beleid
Soli Deo Gloria Hoorn (SDGH) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegeven en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Doeleinden persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de bij SDGH geregistreerde leden worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie, alsmede het versturen van het verenigingsblad “Engelenbak”.
De persoonsgegevens van de bij SDGH geregistreerde externe zangers/zangeressen worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van concerten, alsmede voor het uitbetalen van reiskostenvergoedingen.
De persoonsgegevens die bij SDGH worden vastgelegd bij het bestellen van concertkaarten, worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de bestelling en het afleveren van de kaarten.

 

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies). Ook plaatsen wij functionele cookies bijvoorbeeld in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn zogenaamde sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na een bezoek aan de website. Verder gebruiken wij Google Analytics, die gebruik maakt van cookies. Bovenstaande cookies worden geplaatst door www.solideogloria-hoorn.nl. De  bewaartermijn varieert tussen de duur van de sessie en 26 maanden.

 

PRIVACY VERKLARING

 

Toegankelijkheid persoonsgegevens
De verwerkte persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de zangers/zangeressen zelf alsmede voor de Penningmeester van Soli Deo Gloria Hoorn.

 

Uw rechten
U heeft het recht SDGH te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Wil Eiting. Zie voor contactgegevens op de website onder Contact.

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens
SDGH wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. SDGH heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u contact opnemen met Wil Eiting. Zie voor contactgegevens op de website onder
Contact.