Ledeninformatie

Engelenbak

De Engelenbak is ons “huisorgaan”. Het verschijnt drie keer per jaar en bevat naast huishoudelijke zaken, aankondigingen van activiteiten, lezenswaardige artikelen en ontboezemingen van koorleden. Oude nummers van de Engelenbak zijn op te vragen bij de redactie van de Engelenbak. Het nummer wordt dan in PDF-formaat toegestuurd.

Ook jouw bijdrage is van harte welkom! Bijdragen kunnen worden gemaild naar:  engelenbak@solideogloria-hoorn.nl.
Als je ideeën hebt, of opmerkingen over de website, dan kun je de webmaster altijd een e-mail sturen: webmaster@solideogloria-hoorn.nl.

Engelenbak

Studiebestanden

Wanneer je wilt kun je gebruikmaken van studiebestanden. Met de studiebestanden kun je thuis rustig je koorpartijen bestuderen.

Jaarrooster

In het jaarrooster worden de data vermeld van repetities, uitvoeringen, bestuursvergaderingen en eventueel andere bijzonderheden die voor de leden relevant zijn.

Statuten Soli

Via onderstaande knop kan  je de statuten van Soli Deo Gloria Hoorn bekijken.