Geschiedenis

Christelijke Gemengde Zangvereniging

Op 16 december 1918 besloten bestuur en leden van de zangverenigingen "Halleluja" en "Vriendschap" tot een fusie. Uit deze fusie ontstond de Christelijke Gemengde Zangvereniging "Soli Deo Gloria". Het doel was het houden van repetities, geven van zangonderwijs en het uitvoeren van oratoria en liederen. Het ledental bedroeg 70.

Krantenfoto 1928

Krantenfoto van C.O.V. Soli Deo Gloria uit 1928

Christelijke Oratoriumvereniging

In 1980 werd de naam gewijzigd in "Christelijke Oratoriumvereniging". De eerste jaren van haar bestaan was de vereniging ook buiten Hoorn actief, getuige de vele prijzen die op diverse concoursen zijn behaald. Toch werd op een gegeven moment in de jaren dertig de situatie precair: het koor bestond uit nog slechts 36 leden. Dirigent Evert Koning werd in 1946 opgevolgd door Meindert Boekel. Vanwege zijn connecties de christelijke omroepvereniging NCRV trad het koor enkele malen op voor de radio en in 1959 zelfs een keer op de televisie. In 1964 werd het stokje overgedragen aan Hans van Steenbergen. Na zijn tragisch overlijden in 1999 werd Marcel Joosen als dirigent aangesteld.

Repertoire

Het repertoire van het koor bestond van de aanvang af uit grote oratoria, afgewisseld met overwegend geestelijke liederen. Uit het archief blijkt dat in 1924 Die Jahreszeiten van Haydn werd uitgevoerd. Naast de traditionele stukken (Die Schöpfung, Messiah, Johannes Passion, Weihnachtsoratorium, Elias, etc.) werd ook het minder bekende repertoire niet geschuwd. Zo werd in 1965 het weinig gehoorde oratorium Belshazzar van Händel uitgevoerd en in 1997 de Choralkantate zum Totenfest van Max Reger.

In 1993 was de première van het stuk Fountains of the past van dirigent Hans van Steenbergen.

Na de restauratie van de Oosterkerk te Hoorn is onder de bezielende leiding van Hans van Steenbergen en Aukje Broers in 1982 een begin gemaakt met de inmiddels niet meer weg te denken traditie van de twee-jaarlijkse uitvoering van de Johannes  Passion van Bach.

Van de begeleidende orkesten moeten in dit kader in ieder geval genoemd worden het Noordhollands Philharmonisch Orkest, dat gedurende een reeks van jaren de vaste begeleiding heeft verzorgd en het Noordhollands Bachorkest, dat niet alleen de jaarlijkse uitvoeringen van de Johannes Passion heeft begeleid (en nog begeleidt), maar ook een groot deel van de overige uitvoeringen.

Een bijzondere uitvoering was wel de Messe Solennelle van Rossini in 2002, met piano en harmonium als begeleiding.

Een onvergetelijke ervaring was het concert op 3 oktober 2003 in het Concertgebouw in Amsterdam met drie van onze zusterkoren. Uitgevoerd werden Messa di Gloria van Puccini en het Stabat Mater van Rossini onder leiding van onze dirigent Marcel Joosen.

Voor meer informatie over concerten uit het verleden kunt je klikken op "Recensies & Archief", waar een verzameling van recensies is te vinden.

Van de geschiedenis naar het heden

Het koor repeteert op dinsdagavond. Je bent altijd van harte welkom (met name mannen!). Klik op "Soli" in de menubalk om meer te weten te komen.