Soli

Over Ons

Foto Marc Dorleijn
Foto Marc Dorleijn

Ruim 100 jaar Soli...

Dinsdagavond. Overal staan groepjes koorleden gezellig met elkaar te praten. Wanneer de dirigent is gearriveerd  zoekt iedereen zijn min of meer vaste plaats in het koor op. Onze voorzitter opent de repetitie met een warm welkom en enkele mededelingen en geeft dan het woord aan de dirigent. Met een blik over het complete koor opent die met "Goedenavond allemaal, gaat u staan; dan zingen we even in".

 

Opgericht op 16 december 1918 na een fusie van twee christelijke gemengde zangverenigingen, is Soli Deo Gloria uitgegroeid tot een bloeiende oratoriumvereniging. Met een aantrekkelijk repertoire trekt het koor ook steeds weer projectleden aan, waarvan een aantal ook weer vast lid wordt. Het blijkt een mix van repertoire, kundigheid van de dirigent, maar zeer zeker ook de sfeer in het koor te zijn, wat maakt dat leden zich thuis èn gewaardeerd voelen bij het koor.

Hard werken en toch gezellig

Foto Marc Dorleijn
Foto Marc Dorleijn

Muzikale uitdagingen

Het koor zingt vooral grotere koorwerken. Onze concerten in de Oosterkerk van Hoorn voeren we uit met professionele orkesten en solisten. Het hart van het koor is de Johannes Passie van Bach. Deze klassieker wordt eens per twee jaar in het voorjaar uitgevoerd. Het voorjaar daarop volgend heeft een lichtere en intiemere toon met het Teaconcert. Geen groot orkest, wel professionele begeleiding en een aantrekkelijk, gratis taartbuffet als  informele afsluiting.
In het najaarsconcert hoort u uiteenlopende werken van bekende of minder bekende componisten van 1650 tot heden. Goede muziek heeft geen houdbaarheidsdatum ten slotte!
Kijk voor de komende concerten eens in onze Concertagenda.

 

Wij zijn niet bang voor muzikale uitdagingen! Tijdens de repetities wordt er flink gewerkt. Daarnaast hechten we veel belang aan sfeer, gezelligheid en betrokkenheid.


Voor sociale contacten is er voorafgaande aan de repetitie en in de pauze gelegenheid. In de pauze kun je voor € 1,- een kopje koffie of thee kopen.
De koorleden leven met elkaar mee in voor- en tegenspoed. Velen zetten zich in voor het koor, bijvoorbeeld vóór en tijdens onze kerstmarkt. Hierdoor is onze kerstmarkt een fenomeen geworden waarvoor al voor de opening een lange rij kooplustigen voor de Oosterkerk staat.

 

Bewaken kwaliteit

Foto Marc Dorleijn

Marcel in actie

Foto Marc Dorleijn

Dirigent Marcel Joosen

Onze dirigent, Marcel Joosen, bewaakt op een inspirerende en humorvolle manier de kwaliteit van onze zang. Hij geeft ons steeds weer mee dat het belangrijkste van muziek niet in de noten staat.

We beginnen elke repetitie met ademhalingsoefeningen en stemvorming. Om deze repetities thuis te kunnen voorbereiden zijn er diverse websites waarmee je lekker actief thuis kunt instuderen.

Daarnaast wordt aan de leden de workshop ‘Stemvorming’ aangeboden om zo aan onze zangtechniek te blijven werken èn tevens dieper in de muziek te duiken. Dit wordt als zeer inspirerend ervaren. Veel koorleden verbeteren daarbuiten nog hun zingen met individuele zanglessen.

Onze leden

Soli  telt zo’n 70 leden, met een mooie verdeling van alle zangstemmen. Onze leden komen  uit Hoorn en uit de (wijde) omtrek.  Naast de vaste leden zijn ook projectleden hartelijk welkom. Zij versterken het koor tot en met het concert. Het komt regelmatig voor dat het een gastlid zo goed bevalt, dat deze besluit blijvend lid te worden of het projectlidmaatschap te verlengen.

 

Je bent als sopraan, alt, tenor of bas altijd van harte welkom om een keertje ‘proef te draaien’! Samen proberen we er iets moois van te maken, een eenheid te vormen.

 

Het koor repeteert op dinsdagavond in het gebouw van de Lifebuilderskerk aan het Dampten 16 in Hoorn.

Geef vooraf even een belletje naar onze voorzitter 0229-27 28 60, dan staat er ook voor jou een stoel klaar!

 

Aanmelden bij Soli Deo Gloria 

Indruk van een repetitie…. Cantique de Jean Racine van Faure

Video Kim Miller Signoret-Paar

De Engelenbak

De Engelenbak is ons "huisorgaan". Dit blad verschijnt drie keer per jaar en bevat naast huishoudelijke zaken, aankondigingen van activiteiten, lezenswaardige artikelen en ontboezemingen van koorleden.

Bijdragen kunnen worden gemaild naar:
engelenbak@solideogloria-hoorn.nl.

Leden en donateurs kunnen via datzelfde e-mailadres oude jaargangen opvragen.