Soli

Over Ons

Foto Marc Dorleijn
Foto Marc Dorleijn

Opgericht in 1918

Opgericht op 16 december 1918 na een fusie van twee christelijke gemengde zangverenigingen, is Soli Deo Gloria uitgegroeid tot een bloeiende oratoriumvereniging. Het repertoire bestaat uit oratoria, cantates en missen, met af en toe een uitstapje naar een ander genre.
Onze concerten voeren we uit met professionele orkesten en solisten.

Het koor geeft elk jaar twee uitvoeringen in de Oosterkerk te Hoorn.
Het hart van het koor is de Johannes Passie van Bach. Deze klassieker wordt eens per twee jaar in het voorjaar uitgevoerd. Het voorjaar daarop volgend heeft een lichtere en intiemere toon met het Teaconcert. Geen groot orkest, wel professionele begeleiding en een aantrekkelijk, gratis taartbuffet als  informele afsluiting.
In het najaarsconcert hoort u uiteenlopende werken van bekende of minder bekende componisten van 1650 tot heden. Goede muziek heeft geen houdbaarheidsdatum ten slotte!
Kijk voor de komende concerten eens in onze Concertagenda.

Hard werken en toch gezellig

Foto Marc Dorleijn
Foto Marc Dorleijn

Muzikale uitdagingen

Wij zijn niet bang voor muzikale uitdagingen! Tijdens de repetities wordt er flink gewerkt. Daarnaast hechten we veel belang aan sfeer, gezelligheid en betrokkenheid.
Voor sociale contacten is er voorafgaande aan de repetitie en in de pauze gelegenheid. In de pauze kun je voor € 1,- een kopje koffie of thee kopen.
De koorleden leven met elkaar mee in voor- en tegenspoed. Velen zetten zich in voor het koor, bijvoorbeeld vóór en tijdens onze kerstmarkt. Hierdoor is onze kerstmarkt een fenomeen geworden waarvoor al voor de opening een lange rij kooplustigen voor de Oosterkerk staat.

Bewaken kwaliteit

Foto Marc Dorleijn

Marcel in actie

Foto Marc Dorleijn

Dirigent Marcel Joosen

Onze dirigent, Marcel Joosen, bewaakt op een inspirerende en humorvolle manier de kwaliteit van onze zang. Hij geeft ons steeds weer mee dat het belangrijkste van muziek niet in de noten staat!
We beginnen elke repetitie met ademhalingsoefeningen en stemvorming. Om deze repetities thuis te kunnen voorbereiden, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding een oefen-cd te kopen waarop jouw partij is opgenomen.
Daarnaast wordt aan de leden de workshop ‘Stemvorming’ aangeboden om zo aan onze zangtechniek te blijven werken èn tevens dieper in de muziek te duiken. Dit wordt als zeer inspirerend ervaren. Veel koorleden verbeteren daarbuiten nog hun zingen met individuele zanglessen.

Onze leden

Soli  telt zo’n 80 leden, met een mooie verdeling van alle zangstemmen. Onze leden komen  uit Hoorn en uit de (wijde) omtrek.  Naast de vaste leden zijn ook projectleden hartelijk welkom. Zij versterken het koor tot en met het concert. Het komt regelmatig voor dat het een gastlid zo goed bevalt, dat deze besluit blijvend lid te worden of het projectlidmaatschap te verlengen.

Je bent als sopraan, alt, tenor of bas altijd van harte welkom om een keertje ‘proef te draaien’! Samen proberen we er iets moois van te maken, een eenheid te vormen.

Het koor repeteert op dinsdagavond, en in verband met Corona,  doen we dit sinds 1 september 2020  in de Oosterkerk,  Grote Oost 58-60 in Hoorn. Dit is een fijne grote ruimte waarin we kunnen voldoen aan de adviezen en regelgeving rond Covid19 en waar onze leden voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren.

Geef vooraf even een belletje naar onze voorzitter 0229-27 28 60, dan staat er ook voor jou een stoel klaar!

 

Aanmelden bij Soli Deo Gloria 

Indruk van een repetitie…. Cantique de Jean Racine van Faure

Video Kim Miller Signoret-Paar

De Engelenbak

De Engelenbak is ons "huisorgaan". Dit blad verschijnt drie keer per jaar en bevat naast huishoudelijke zaken, aankondigingen van activiteiten, lezenswaardige artikelen en ontboezemingen van koorleden.

Bijdragen kunnen worden gemaild naar:
engelenbak@solideogloria-hoorn.nl.

Leden en donateurs kunnen via datzelfde e-mailadres oude jaargangen opvragen.