Cultuurstrippenkaart gemeente Hoorn.

Cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn.
Soli is één van de aangesloten organisaties bij de culturele strippenkaart van de gemeente Hoorn.
Bent u inwoner van de gemeente Hoorn en heeft u een laag inkomen en weinig of geen geld voor sport of culturele activiteiten? Dan is de sport- en cultuurstrippenkaart misschien iets voor u en uw gezin. Hiermee kunt u onder meer de entree of het lidmaatschap van Soli mee betalen.

De belangrijkste voorwaarden zijn: U bent 18 jaar of ouder

  • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
  • U staat in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Hoorn ingeschreven
  • U heeft een laag inkomen*
  • U heeft een vermogen dat lager is dan € 12.240,- (alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden) of € 6.120,- (alleenstaanden)

*Inkomensgrenzen (netto, inclusief vakantiegeld)
 (Bedragen zijn 1-1-2019 geactualiseerd)

Voor personen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd gelden de volgende inkomensgrenzen:

  • € 1.209,- voor alleenstaanden
  • € 1.552,- voor alleenstaande ouders
  • € 1.724,- voor echtparen/samenwonenden

Voor jongmeerderjarigen, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting gelden afwijkende inkomensgrenzen.

Voor verdere details en de voorwaarden van deze regeling, kijk dan op de website van de gemeente Hoorn: https://www.hoorn.nl/strippenkaart

U kunt voor de besteding van deze strippenkaarten informatie inwinnen bij onze penningmeester Reinald van der Meer.

E-mail: Penningmeester@solideogloria-hoorn.nl

Telefoon: 06-53795942

Bezoek, Like & Deel

Deel het nieuws op deze pagina!