Soli

Over Ons

Foto Marc Dorleijn
Foto Marc Dorleijn

Onze oratoriumvereniging Soli Deo Gloria is opgericht op 16 december 1918 na een fusie van twee christelijke, gemengde zangverenigingen. Het repertoire bestaat meestal uit oratoria, cantates en missen, met soms een uitstapje naar een ander genre.
Tijdens de concerten werken we met professionele orkesten en solisten. Het koor geeft elk jaar twee uitvoeringen in de Oosterkerk te Hoorn.
Als voorjaarsconcert wordt de Johannes Passion eens per twee jaar uitgevoerd, afgewisseld met een concert met een wat lichter repertoire.
In het najaarsconcert brengen we uiteenlopende werken van bekende of minder bekende componisten van 1650 tot heden ten gehore.
Kijk voor de komende concerten eens in onze Concertagenda.

Hard werken en toch gezellig

Foto Marc Dorleijn
Foto Marc Dorleijn

Er heerst in het koor een goede sfeer. Koorleden leven met elkaar mee in voor- en tegenspoed. Velen zetten zich in voor het koor, bijvoorbeeld vóór en tijdens de kerstmarkt. Tijdens de repetities wordt er flink gewerkt.
Het koor repeteert op dinsdagavond. Je bent altijd van harte welkom (met name mannen!). Samen proberen we er iets moois van te maken, een eenheid te vormen. Voor de sociale contacten is er voorafgaande aan de repetitie en in de pauze gelegenheid. In de pauze kunt je voor € 1,- een kopje koffie of thee kopen. Ook worden dan door sommige leden, kaas en eieren gekocht van Ton, onze rijzige bas, die zo het nuttige met het aangename verenigt. Wil je thuis de repetities voorbereiden, dan kun je tegen een geringe vergoeding een oefen-cd kopen. Hierop is je partij opgenomen.

Bewaken van de kwaliteit

Foto's Marc Dorleijn

Onze dirigent, Marcel Joosen, bewaakt op een inspirerende en humorvolle manier de kwaliteit van onze zang.
Ook beginnen we elke repetitie met ademhalingsoefeningen en stemvorming.
Tijdens "workshops" worden deze extra geoefend. Veel koorleden verbeteren hun zingen met individuele zanglessen.

De Engelenbak

De Engelenbak is ons "huisorgaan". Dit blad verschijnt drie keer per jaar en bevat naast huishoudelijke zaken, aankondigingen van activiteiten, lezenswaardige artikelen en ontboezemingen van koorleden.

Bijdragen kunnen worden gemaild naar:
engelenbak@solideogloria-hoorn.nl.

Leden en donateurs kunnen via datzelfde e-mailadres oude jaargangen opvragen.

Lidmaatschap

Wil je je als lid aanmelden, dan kun je dat bij de secretaris doen (zie contact). Ook kun je het  inschrijvingsformulier op de website invullen.

We gaan er vanuit dat het nog lang niet aan de orde is, maar áls je je lidmaatschap wilt opzeggen, doe dat dan schriftelijk, één maand van tevoren, bij het secretariaat.

Contributie

Zonder contributie kan het koor niet bestaan. Deze bedraagt € 20,- per maand (meer mag ook) en wordt automatisch geïncasseerd, nadat je het inschrijvingsformulier (tevens machtigingsformulier) hebt ingevuld. Natuurlijk kun je de vereniging ook machtigen de contributie per kwartaal,  half jaar of één keer per jaar te incasseren. Voor koorleden voor wie dit bedrag bezwaarlijk is, kent de gemeente een ondersteuningsregeling.