INSCHRIJVEN ALS DONATEUR

Aanmeldings- en machtigingsformulier Donateur

Wij zijn blij u als donateur te kunnen verwelkomen, waarvoor onze oprechte dank!
Wilt u zo vriendelijk zijn het onderstaande formulier volledig in te vullen en in te zenden?

 

meldt zich aan als

(geef aan welk bedrag u per jaar wilt doneren)

vult u hier de begindatum van uw donatie in

Hij/zij verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria Hoorn om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening het aangegeven bedrag. Hij/zij verzoekt deze donatie af te schrijven.