INSCHRIJVEN ALS DONATEUR

Aanmeldings- en machtigingsformulier Donateur

Wij zijn blij u als donateur te kunnen verwelkomen, waarvoor onze oprechte dank!
Wilt u zo vriendelijk zijn het onderstaande formulier volledig in te vullen en in te zenden?

 

meldt zich aan als donateur voor een bedrag van

dit bedrag mag van mijn bankrekening worden afgeschreven

vult u hier de begindatum van uw donatie in

Hij/zij verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria Hoorn om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening het aangegeven bedrag. Hij/zij verzoekt deze donatie af te schrijven.