Johannes Passion 7 april 2020

De Johannes Passion is hier!

Zoals de Mattheüs Passion van Bach bij Naarden en het Concertgebouw hoort, zo hoort zijn Johannes Passion bij Hoorn. Op 7 april 20.00 u. voert Soli Deo Gloria deze passie voor de 43e keer uit in de Oosterkerk. Een traditie die inmiddels tot het cultureel erfgoed van Hoorn gerekend mag worden.

 

In de Johannespassie laat Bach de evangelist Johannes het lijdensverhaal van Christus vertellen en laat hij zijn luisteraars dit muzikaal en dramatisch op een ongeëvenaarde manier meebeleven.

 

Het orkest opent met een rouwakkoord en in de onrust van de violen en de angstige dissonanten van de hobo’s en fluiten kondigt het onheil zich aan. Dan zet het koor in en gebeurt er iets ongehoords. In plaats van een klacht van rouw heft Bach een loflied aan op Christus die de dood zal overwinnen en ons zal bevrijden.

 

Vervolgens  plaatst hij ons midden in de handeling; de politieke intriges van Christus tijd. Bach geeft het koor de rol van uitzinnige menigte en laat het Jezus veroordelen, bespotten en  vernederen. In het ‘Kreuzige Ihn’ horen we hun bloeddorst en in de muziek klinken al als een voorafschaduwing de hamers die Christus zullen kruisigen.

 

Met het daaropvolgend koraal komt de bezinning. Het koor is dan de gemeenschap van gelovigen. Door het koor deze beide rollen te geven realiseren we ons, dat wij óók de kwelgeesten zijn, van wie we ons met woede en walging afkeren.

 

Voor de solisten is de rol van toeschouwer en gelovige weggelegd. Ze vertolken in de prachtige aria’s zowel hun afschuw en verdriet om het lijden en de dood als ook de kracht en blijdschap om de overwinning daarop. Deze strijdbaarheid is het meest kenmerkende onderscheid tussen de Johannes en de Mattheüs.

 

Schumann schreef nadat hij in 1851 de Johannes had gedirigeerd dat hij het werk in veel opzichten stoutmoediger, krachtiger en poëtischer vond dan de Mattheüs, in het bijzonder in de koordelen. Het is een van Bach’s diepzinnigste en meest volmaakte werken.

 

Soli Deo Gloria staat onder leiding van Marcel Joosen en wordt  begeleid door het Barokorkest Florilegium Musicum. De tenor Jan Willem Schaafsma neemt de rol van Evangelist voor zijn rekening en de bas Hans de Vries vertolkt de rol van Christus. Daarnaast soleren de sopraan Hanneke de Wit, alt Eske Tibben en bas Daniël Vecht.